Terug naar homepage

BPC Parkmanagement

Parkmanagement Poort43

BPC Parkmanagement

Het Chijnsgoed Parkmanagement heeft een faciliterende functie aan de bedrijven binnen Poort43; zijnde vergunningen, beheer en vastlegging van alle in- en uitgaande stromen.

BPC Parkmanagement is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder.
Op de website van SKOA (www.skao.nl) kunnen de publicaties van BPC parkmanagement worden geraadpleegd.

Hieronder treft u de publicaties van de 5 invalshoeken en de voortgangsrapportage.

Periode 2015

 

Periode 2016

 

Periode 2017

 

Periode 2018

 

Periode 2019