Terug naar homepage

MV Sterksel

Mestverwerking

MV Sterksel

Mestverwerking Sterksel verwerkt binnen Poort43 (varkens)mest, waarna deze ingezet wordt voor bemesting in binnen- en buitenland. De (varkens)mest wordt ingedikt van 7% naar 30% organisch stof, waardoor het de aanwezige fosfaten in de dikkere fractiem houdt. Zo creëert men een hoogwaardigere meststof. Daarnaast wordt de waterige fractie gezuiverd: hieruit worden de zouten en stikstof (K en N) gehaald. Deze worden vermarkt als kunstmestvervangers en het overgebleven schone water wordt op oppervlaktewater geloosd.