Terug naar homepage

BPC Parkmanagement

Parkmanagement Poort43

BPC Parkmanagement

Het Chijnsgoed Parkmanagement B.V. heeft een faciliterende functie aan de bedrijven binnen Poort43; zijnde vergunningen, beheer en vastlegging van alle in- en uitgaande stromen.

Chijnsgoed Parkmanagement B.V. beschikt over de certificering CO2-prestatieladder, trede 3.
Voor het CO2-bewust Certificaat niveau 3 klikt u hier.

In onderstaande portfolio wordt inzicht gegeven in de vier invalshoeken en de voortgang:

A. Inzicht
-CO2 footprint
-CO2 Inventarisatie

B. Reductie
-Beleid en energiemanagementprogramma
-Energie management actieplan

C. Transparantie
-Communicatiebeleid

D. Participatie
-Initieven
-Deelname sectorinitiatief 'sturen op CO2'

Voortgang
-1e Voortgangsrapportage
-2e Voortgangsrapportage
-3e Voortgangsrapportage
-4e Voortgangsrapportage

Chijnsgoed Parkamagement is tevens als certificaathouder zichtbaar zijn op de website van SKAO.