Terug naar homepage

BraBoB

Bouwstoffen, begeleiding & bemiddeling

BraBoB

Elke ingreep in de bodem vraagt om professioneel management van grondstromen, BraBoB biedt deze professionaliteit door op te treden als onafhankelijke risicomanager. De kracht van BraBoB ligt in het beheersen van alle milieu- en omgevingsrisico’s binnen projecten. Daarbij denken zij altijd in oplossingen binnen deze complexe processen. BraBoB stelt mens en milieu altijd centraal.
Daarnaast heeft BraBoB ook een grondbank op Poort43 genaamd Grondbank de Kempen. Deze op- en overslaglocatie is gericht op hergebruik en recycling van zand, grond, baggerspecie, puin en bouwstoffen. Grondbank De Kempen beschikt over verschillende overheidserkenningen zoals die voor het uitvoeren van grondreiniging, immobilisatie en het samenvoegen en zeven van grond. Vanuit voorraad worden gecertificeerde producten voor de grond- weg- en waterbouw geleverd, zoals: zand voor ophoging of voor zandbed, schone teelaarde en granulaten.