Terug naar homepage

Grondbank De Kempen

Hergebruik & recycling van zand, grond, baggerspecie, puin en bouwstoffen

Grondbank De Kempen

Grondbank De Kempen, een dochteronderneming van BraBoB, exploiteert de op- en overslaglocatie Poort43, gericht op hergebruik en recycling van zand, grond, baggerspecie, puin en bouwstoffen. Grondbank De Kempen beschikt over verschillende overheidserkenningen zoals die voor het uitvoeren van grondreiniging, immobilisatie en het samenvoegen en zeven van grond. Vanuit voorraad worden gecertificeerde producten voor de grond- weg- en waterbouw geleverd, zoals: zand voor ophoging of voor zandbed, schone teelaarde en granulaten.