Terug naar homepage

Puinrecycling De Kempen

Recycling van puinPuinrecycling De Kempen is met 8 werkmaatschappijen gespecialiseerd in de uitvoering van bodemsanering, asbestsanering, sloopwerken, infra projecten, betonwerken, staalwerken en facilitaire diensten. Tevens ontwikkellen ze samen met en voor vastgoedeigenaren risicodragend activiteiten op locaties waarbij problematiek op gebied van bodemverontreiniging / asbest speelt èn bieden zij oplossingen voor parkeren. Puinrecycling De Kempen zorgt binnen Poort43 voor recycling van puin. Zij nemen puin in en bewerken deze tot nieuwe granulaten voor wegenbouw en bouw.