Terug naar nieuwsoverzicht
17 maart 2023

Annuleren open dag 1 april

Annuleren open dag 1 april


Via de website van www.sterksel.nu is enige tijd geleden aangekondigd dat de gezamenlijke huurders  voornemens waren om een open dag te organiseren op zaterdag 1 april aanstaande.
In verband met een tekort aan voldoende personeel om dit te organiseren en te begeleiden op de dag zelf, vinden wij het thans niet verantwoord om deze open dag veilig door te laten gaan.
Er wordt gezocht naar een nieuwe datum in het najaar. 

Revisievergunning
Reeds geruime tijd is Poort 43 doende om een revisievergunning aan te vragen. De overheid schrijft hierbij het gebruik van een zogenaamde Aerius Calculator voor. Middels een berekening dient de stikstofdepositie aangetoond te worden. In de media heeft u wellicht gelezen dat deze Aerius Calculator gebreken vertoont. Ook in ons geval gaf deze waardes aan die niet konden kloppen en derhalve kon geen ontvankelijke aanvraag gedaan worden. 

Met de nieuwe update(nr 6!) van de Aerius calculator van 26 januari jongstleden lijken de bugs ten aanzien van onze casus opgelost en kunnen wij eindelijk de vergunningaanvraag completeren. Hierover zijn met de OMWB procesafspraken gemaakt.  

Logistieke transitie deel van het terrein
In verband met een veranderende houding bij de overheid ten aanzien van dit type bestemmingen binnen onze provincie en de verwachte doorlooptijd hebben wij besloten om dit voornemen voorlopig te parkeren.