Terug naar nieuwsoverzicht
09 juni 2021

Bezoek Gemeenteraad - vergistingsinstallatie Poort 43

Bezoek Gemeenteraad - vergistingsinstallatie Poort 43

Afgelopen zaterdag hebben een aantal wethouders en vijftien raadsleden van de gemeenteraad van Heeze-Leende een bezoek gebracht aan de vergistingsinstallatie op Poort 43. Deze bijeenkomst was georganiseerd door het bureau Facet Advies uit Eindhoven.

Dit bezoek was een onderdeel van een breder programma om de Raad kennis te laten maken met verschillende vormen van duurzame energie. De raad staat namelijk voor belangrijke keuzes in het kader van de RES, de regionale energie transitie die bepaalt dat de 21 MRE gemeentes in totaal 2 Terrawatt aan energie moeten verduurzamen.

Hierbij zijn diverse keuzes te maken, variërend van zonnepanelen tot windmolens maar ook het omzetten van reststromen naar energie valt onder de definitie.

Na een uitgebreide presentatie in de kantine van poort 43, hebben de raadsleden na een wandeling over het terrein de installatie in werking kunnen zien.

De vergister van Poort 43 produceert op jaarbasis ca 24.000.000 m3 gas. Dit is het equivalent van 0,19 Terrawatt aan elektriciteit oftewel bijna 10% van de transitiedoelstelling. Als je dit vergelijkt met een (standaard) windmolen van 3 MW zou je er 37 moeten plaatsen om tot hetzelfde resultaat te komen.

Geluidsoverlast

Sinds enige tijd zijn er een aantal klachten van geluidsoverlast in de avond en nachtperiode. Deze klachten hebben wij  uiteraard serieus genomen. Samen met enkele omwonenden die zich bij ons gemeld hebben met een specifieke klacht hebben wij een rondgang gemaakt over het terrein om te bepalen  wat de overlast zou kunnen veroorzaken.

Er waren volgens hen enkele geluidsbronnen die het zouden kunnen zijn, echter specifiek konden we de bronnen niet aanwijzen.

De afgelopen maanden zijn er door zowel Poort 43 als de provincie Noord Brabant metingen verricht. De provincie heeft gemeten aan de Biesputten. Parkmanagement heeft een bronnenonderzoek gedaan en individuele motoren van de vergistingsinstallatie zelf gemeten. Het zijn motoren die in de buitenlucht opgesteld zijn. Het gaat daarbij onder andere om de motoren van het Biofilter, de natte wasser en 2 kleine compressoren.

Er lijkt nu inderdaad sprake te zijn dat (een aantal van) deze motoren (regelmatig) teveel geluid maken met als gevolg een lichte overschrijding van de normen in de nachtperiode. De oplossing om de overlast weg te nemen wordt gezocht in het omkasten van deze motoren. Deze aanpassingen hopen wij in de  komende twee maanden af te kunnen ronden zodat ook deze overlast tot het verleden zal behoren.