Terug naar nieuwsoverzicht
13 juli 2016

Den Ouden gaat uw groenafval en groene reststromen verwerken

Den Ouden Groep, een familiebedrijf uit Schijndel, gaat op Poort43 uw groenafval en groene reststromen verwerken tot bodemverbeteraars en biomassa.

Den Ouden gaat uw groenafval en groene reststromen verwerken

Groene reststromen (ook wel groenafval genoemd) bestaan voornamelijk uit gras, snoeihout, plaggen, planten, boomstronken en bladeren. Deze reststromen komen vaak vrij uit tuinen en plantsoenen en worden op Poort43 verwerkt middels een (compostering)proces tot bodemverbeteraars en Biomassa. Bodemverbeteraars is de verzamelnaam voor o.a. compostproducten, bomenvoeding, tuinaarde, potgrond, etc. Zij zorgen voor een vruchtbaar bodemleven, waardoor planten en bomen goed kunnen groeien. Biomassa kan gebruikt worden voor biobrandstoffen (energiecentrales) en biogrondstoffen (nieuwe materialen).

Overname
Den Ouden Groep heeft op 1 februari 2016 de activiteiten met betrekking tot compostering overgenomen van Reiling BV te Sterksel, het terrein dat nu de naam Poort43 draagt. Met deze overname verstevigt Den Ouden haar strategische positie in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. De locatie heeft een ideale geografische ligging. Daarnaast ontstaan er vele kansen door geplande toekomstige ontwikkelingen op Poort43 die vlekkeloos aansluiten bij de visie van Den Ouden om als producent van biobrandstoffen en bodemverbeteraars te groeien binnen de Benelux en Duitsland.

De voornaamste activiteiten
Den Ouden is sinds februari jl. bezig om het composteringsproces op Poort43 in Sterksel op de juiste wijze in te richten. De bestaande depots met groenafval worden zorgvuldig gescheiden en vervolgens afgezet in de regio. Den Ouden is gestart met het selectiever innemen van de groene restromen die als grondstof ingezet worden in het productieproces.

Milieuvriendelijk
Den Ouden hanteert de ketenbenadering voor de verwerking van groene reststromen. Zij beheren het gehele proces om het maximale duurzame rendement te behalen uit de groene reststromen tegen een zo laag mogelijk CO2 uitstoot. Dit begint al bij het snoeien, maaien en/of rooien van het groen en stopt pas met het verwerken van de groene reststromen in energie, hoogwaardige bodemverbeteraars of grondstoffen voor de maakindustrie. Het verwerken van groene reststromen is belangrijk en milieuvriendelijk. Naast het NTA 8080 (certificaat voor productie van duurzame biomassa) beschikt Den Ouden Groep uiteraard ook over het ISO9001, ISO14001, VCA* en het CO2-prestatieladder certificaat. Kwaliteit en duurzaamheid is hiermee gewaarborgd.

Wilt u op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief op deze website onder het kopje 'contact'.