Terug naar nieuwsoverzicht
10 augustus 2021

Geluids- en geuroverlast - Open dag - Logistiek centrum

Geluids- en geuroverlast - Open dag - Logistiek centrum

Geluidsoverlast
Op 9 juni informeerden wij over geluidsoverlast en de maatregelen die Bluesphere hier tegen zou nemen. Inmiddels zijn alle aanpassingen nagenoeg afgerond  en zou de overlast tot het verleden moeten behoren. Eigen handmatige metingen geven aan dat er binnen de normen geproduceerd wordt. Einde van deze maand zullen er nogmaals geluidsmetingen plaatsvinden. Ditmaal door een gecertificeerd bureau. Hiermee zal e.e.a. nogmaals gecontroleerd worden of alle bronnen daadwerkelijk binnen de toegestane normen zijn.

Geuroverlast
Nog regelmatig zijn er klachten over geur. Dit vinden wij zeer vervelend. Chijnsgoed Parkmanagement als vergunninghouder is continu in overleg met haar huurders inzake hun procesvoering en de mogelijke oorzaken van geur. Er zijn inmiddels een aantal aanpassingen gedaan die hun vruchten hebben afgeworpen . Anderzijds constateren wij ook dat wij helaas niet altijd direct in staat zijn om in geval van klachten de specifieke geurbron te kunnen traceren. Echter al onze inspanningen zijn gericht op het voorkomen van geuroverlast voor de omgeving en wij blijven hierover in gesprek met onze huurders. Belangrijk is dat wij klachten ook rechtstreeks ontvangen dan kunnen wij zaken ook direct opvolgen. Mocht u klachten hebben meld deze dan bij de parkmanager op 06-50128695 of via ons mailadres: info@poort43.nl

Open dag
Op 12 maart informeerden wij over een open dag die gehouden zou worden op 11 september en dat nadere aankondiging nog zou volgen voor de zomervakantie. Wij hebben echter besloten om deze open dag nog niet door te laten gaan. Enerzijds is de bouw van de digestaatverwerking van Orgamex nog niet gereed en moet het terrein van de vergister nog afgewerkt worden met asfalt anderzijds hebben wij ook nog steeds te maken met perikelen rondom Corona. Zowel aan de organisatorische kant (beschikbaarheid van mensen) als ook de onzekerheid rondom de regels ten aanzien van evenementen hebben ons dit doen besluiten. Uitstel is echter geen afstel. Wij vinden het belangrijk dat u met eigen ogen kunt zien wat er op ons terrein gebeurt.

Logistiek centrum
Afgelopen week is er in diverse media gepubliceerd rondom de vestiging van een logistiek centrum op het (zuidelijke) gedeelte van Poort 43. Het idee van een logistiek centrum is ontstaan naar aanleiding van het  feit dat er geen draagvlak lijkt te bestaan voor verdere uitbreiding van diverse (open lucht) recycling-, vergistings- en pyrolyse- activiteiten.
Derhalve is besloten om de vergunningaanvraag voor deze recycling activiteiten in te trekken en een alternatief plan voor te stellen aan de gemeente. De gemeente heeft bepaalde voorwaarden verbonden aan een eventuele vestiging van een logistiek centrum op Poort 43. De komende maanden zullen diverse onderzoeken uit moeten wijzen of deze haalbaar zijn. Op het moment dat de onderzoeken afgerond zijn zal hier verder over gecommuniceerd worden.