Terug naar nieuwsoverzicht
06 november 2020

Geur overlast

Geur overlast

Geur overlast

Naar aanleiding van de klachten van afgelopen dagen hebben wij samen met onze huurders verder onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak.
Wij willen hierin transparant zijn en de resultaten van het onderzoek op deze plaats met jullie delen.
Den Ouden en voorheen Reiling Sterksel verwerken al jarenlang bermgras wat langs de autowegen gemaaid en opgehaald wordt. Dit materiaal komt in een relatief korte tijd vrij maar kan niet in één keer verwerkt worden in de compostering omdat een dergelijke grote hoeveelheid materiaal het proces verstoort.
Het bermgras wordt daarom bewaard in een zogenaamde “kuil”. Feitelijk is het geen kuil maar een berg. Die berg werd in het verleden afgedekt met een laag gereed compost en/of blad om geurverspreiding te voorkomen. Gedurende het jaar wordt uit de kuil beetje bij beetje materiaal uitgehaald en toegevoegd aan de compostering.
De bestemming van het gras is nu echter niet meer de compostering maar de vergister. Dit betekent dat de kuil niet afgedekt kan worden met blad of compost. Dit zou het proces in de vergister namelijk verstoren.
De kuil wordt nu dan ook afgedekt met zeil. Om verwaaiing van het zeil te voorkomen is er door Den Ouden  nu voor gekozen om het zeil af te dekken met een dun laagje gras van ca 20 cm dik.
Ondanks dat het maar een zeer dun laagje is, vermoeden wij dat hier toch enige fermentatie (rottingsproces) heeft plaatsgevonden wat geur tot gevolg  kan hebben. In combinatie met het vriesweer en de mist de afgelopen dagen, zou het zo kunnen zijn dat de geur vermoedelijk toch verder weggedragen is dan bedoeld. Mogelijk heeft u daar hinder van ondervonden.


Den Ouden is vrijdag 6 november begonnen met het verwijderen van deze toplaag gras en deze te vervangen door zandzakken. De verwachting is dat dit dinsdag/woensdag afgerond is.
Wij willen op deze plaats nogmaals oproepen om de meldingen niet alleen bij ODZOB te doen maar ook rechtstreeks bij ons. Wij kunnen dan adequaat reageren.