Terug naar nieuwsoverzicht
18 september 2020

Hoogste punt bereikt!

Hoogste punt bereikt!

De afgelopen weken zijn de kappen op de vergisters geplaatst en zijn de werkzaamheden aan dit deel van de vergister afgerond. Daarmee is dan nu ook het plaatje compleet qua aanzicht. Er is gekozen voor een grijze kleur om deze zo veel mogelijk tegen de achtergrond van de lucht weg te laten vallen.  Op de foto’s ziet u de aanzichten vanuit de biesputten en vanuit de Pastoor Thijssenlaan.

De tanks van de vergisters zijn op dit moment nog leeg en de kappen zijn nu met gewone buitenlucht gevuld. Na het vullen van de vergisters zal zich onder deze kappen uiteindelijk het ruwe biogas bevinden.
 
Op dit moment is het bouwteam, wat momenteel bestaat uit een tiental electriciens en monteurs bezig met het realiseren van de onderlinge aansluitingen tussen de verschillende componenten waaruit de vergistingsinstallatie bestaat. Deze hebben nog enkele weken werk om een en ander af te ronden.

Daarnaast zijn we bezig om de ondergrond rondom de vergistingstank te profileren. De verharding rondom de vergisting zal gaan bestaan uit vloeistofdichte asfaltvloeren. Maandag 21 september a.s. zal begonnen worden met het daadwerkelijk asfalteren van deze verhardingen.

Ook worden op dit moment individuele onderdelen van de installatie aan diverse testen onderworpen op goede werking te garanderen.  Belangrijk is dat dadelijk ook tijdens de opstartfase alles in 1 keer goed werkt zoals bedacht en er geen verrassingen ontstaan.

Veiligheid is essentieel. Niet alleen voor de omgeving natuurlijk maar zeker ook voor de mensen die in de direct nabijheid van de installatie komen te werken. In dat kader wordt op dit moment ook de laatste hand gelegd aan een (bedrijfs)noodplan. Dit zal onderdeel uit gaan maken en geïntegreerd worden met het bedrijfsnoodplan van Poort 43.

De planning ligt nog steeds op schema en ziet er voor de komende maanden als volgt uit;

  • Medio oktober zal er eerst een hoeveelheid digestaat aangevoerd worden van collega vergisters, welke als startvoeding gaat dienen voor de biogasproductie.
  • Medio november zullen dan daadwerkelijk ook mest , gras en overige foodstromen worden aangevoerd om daadwerkelijk met de gasproductie te kunnen starten.
  • Medio december zal dan ook het eerste groene gas geleverd worden op het openbare netwerk.