Terug naar nieuwsoverzicht
24 december 2020

Levering aan het net

Levering aan het net

Na een periode van ruim 1,5 jaar bouwen en testen, zijn de eerste m3 groen gas eindelijk op het net geleverd.

Afgelopen weekend is er een zogenaamde 24 uurs test geweest waarin aan Enexis aangetoond moest worden dat er gas op specificatie geleverd kon worden gedurende deze periode. Dit gas mag gedurende de 24 uurs test nog niet op het net zelf geleverd worden en had tot gevolg dat alles moest worden afgefakkeld op 2 noodfakkels, omdat tijdens het testen het geproduceerde gas niet via onze fakkel mocht. Dit waren mobiele fakkels.

Enexis gebruikt deze fakkels normaal gesproken zelf in geval van onderhoud aan hun eigen netwerk. Helaas produceerden deze meer geluid dan verwacht en is  “straaljagergeluid” buiten onze inrichting hoorbaar geweest.
Het affakkelen is vanaf nu geen regel meer, maar een uitzondering. Er vinden binnenkort nog enige modificaties plaats aan onze eigen fakkel en dan zou het fenomeen “vlam” helemaal niet meer te zien moeten zijn. Als dat zover is dan zullen wij hierover nader berichten. U hoeft geen meldingen te doen als u de fakkel ziet branden. Het proces is onder controle. Op dit moment wordt er ca 1000m3 per uur geleverd op het net en dat wordt langzaam opgebouwd naar 3000m3 per uur.

Op de foto’s ziet u hoe een medewerker van Enexis de gaskraan naar hun netwerk opendraait. Daarnaast ziet u ons gasstation, wat alles regelt en controleert. Op de drukmeters kunt u aflezen dat we met een druk van 8 bar leveren op het gasnet van Enexis. De laatste foto ziet u de gasmeter die de geleverde m3 registreert.
Wij zijn blij en trots op deze mijlpaal en dragen met de productie van dit groengas wezenlijk bij aan een duurzamere samenleving. Wij gaan er van uit dat de overlast van de vergistingsinstallatie nu tot een minimum beperkt blijft.

Rest ons nog u namens alle bewoners van poort 43 fijne feestdagen te wensen en alle goeds voor 2021 in goede gezondheid.