Terug naar nieuwsoverzicht
12 maart 2021

Open dag - Overlast - Inplanting

Open dag - Overlast - Inplanting

OPEN DAG
Op zaterdag 20 maart aanstaande stond een open dag gepland op onze locatie. In verband met de Coronamaatregelen die nog steeds van kracht zijn, is dit helaas niet mogelijk.

Aangezien op dit moment nog niet geheel duidelijk is hoe een en ander zich gaat ontwikkelen ten aanzien van groepen mensen hebben wij besloten om dit over de vakantieperiode heen te tillen.

Wij hadden dit graag voor de vakantieperiode willen organiseren maar gezien de bestaande onzekerheid, willen wij niet nog een keer moeten verschuiven.

De datum welke nu gepland is, is zaterdag 11 september a.s.. Nadere berichtgeving en de aanmeldprocedure voor deze dag zal voor de zomervakantie bekend worden gemaakt

OVERLAST
Afgelopen woensdag is er in het dorp Sterksel de nodige geur waar te nemen geweest afkomstig van de vergister en zijn er ook de nodige klachten geweest. De oorzaak hiervan is in beeld. Zonder er op deze plek een hele technische uiteenzetting van te maken heeft dit te maken met feit dat de  tweede lijn van de vergister is bijgeschakeld. Zoals eerder aangegeven draait de vergister nog steeds niet op volle toeren maar wordt er wel de nodige vooruitgang geboekt.

De vergistingsinstallatie is uitgelegd in twee lijnen. In de initiële opstartfase (tot vorige week) is enkel lijn 1 gebruikt. Deze eerste lijn draait nu sinds deze week op 100% en de tweede lijn is nu in gebruik genomen en wordt bijgeschakeld. Deze tweede lijn moet (nog) ingeregeld worden en afgestemd op de eerste lijn om samen het benodigde volume te leveren.
Het inregelen en onderling afstemmen van de lijnen is niet gegaan zoals het moet met de geur tot gevolg. Dit probleem zou nu verholpen moeten zijn en hier geen geur meer moeten vrijkomen.

Daarnaast is er vorige week door een externe deskundige; ingenieursbureau Ingenia, een omvangrijk onderzoek gedaan met infraroodcamera’s om te kijken of er toch nog ergens in de installatie nog geur ontsnapt. Als gevolg van de strenge vorst leefde er het idee dat de installatie zich op een bepaalde manier “gezet” heeft met mogelijk kleine lekkages tot gevolg. Dat blijkt inderdaad het geval. De herstelwerkzaamheden zijn reeds ingezet en worden op korte termijn afgerond.
Zodra deze werkzaamheden zijn afgrond, zal wederom door Ingenia een inspectie plaats vinden.

INPLANTING
Afgelopen week is een start gemaakt met het inplanten van de wal aan de zijde van Sterksel.
Helaas zijn de dennenbomen, welke we 10 jaar gelden aangeplant hadden met als doel voor het dorp een fraai groen uitzicht te creëren dood gegaan. Net zoals op vele plaatsen in Nederland is het  kevertje “de letterzetter” hier de oorzaak geweest.
De wal wordt/is nu ingeplant met een mengsel van groenblijvende planten, bloeiende heesters en een 3- tal soorten bomen.

De bomen zijn:
1.    Populieren met een lengte van 7 m1, welke op 5m1 hoogte in de al zijn aangebracht.
       Dit is een snelgroeiend soort waardoor van de zomer de installatie voor een belangrijk
       deel al aan het zicht onttrokken zou moeten zijn.
2.    Voortzetting van de rij inlandse eiken, welke er al deels stonden
3.    Beukenbomen, welke als eigenschap hebben hun blad lang vast te houden.

Groenblijvende beplanting:
Bestaande uit pinus soorten, laurier en Leylandcipressen.
Deze laatste is de snelst groeiende conifeerachtige die er is en wordt circa 15 m1 hoog .
Met deze keuze hopen we snel resultaat te boeken en het zicht op de vergisters vanuit het dorp te beperken.