Terug naar nieuwsoverzicht
11 december 2020

Opstart issues

De afgelopen weken is er volop activiteit geweest op onze locatie. Qua aanvoer is deze periode de drukste tijd van het jaar.

Helaas zijn er in de afgelopen weken ook een aantal processen, die deels in een opstartfase zitten, door verschillende oorzaken niet helemaal goed gegaan. Dat is uitermate vervelend en vanzelfsprekend niet de bedoeling. Als u daar hinder van ondervonden heeft op deze plaats onze excuses daarvoor. Hieronder willen wij een en ander verder toelichten:

Opstart issues

“Loos alarm brand zaterdag 5 december”
 
De vergister bevindt zich nog steeds in de opstartfase. Enexis stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het gas, het methaangehalte is daarbij leidend. Dat is een proces waar naar toe gewerkt wordt. Je begint met een lege vergister die langzaam, laagje voor laagje opgebouwd moet worden met producten. Vergelijk het met een maag die langzaam gevuld wordt. Dat gebeurt met een menu aan verschillende ingredienten.
Het gas wisselt in deze aanloopperiode daarom nogal van kwaliteit en kan pas op een constant (hoog) niveau komen als de “maag “ goed gevuld is en “gewend” is. Alle onderdelen die na de vergister komen, zoals de gasopwerking, moeten op hun beurt daarop goed ingeregeld zijn.

Afgelopen zaterdag was er een brandmelding omdat iemand een vuur zag branden. Bij een normale “volledig in bedrijf” - situatie zou deze vlam op de fakkel niet te zien zijn. De fakkel is namelijk gesloten.  Dat wil zeggen de vlam brandt in een buis en komt er niet bovenuit.

Echter doordat het gas in de opstartfase steeds wisselt van kwaliteit is er ook telkens een verschil in vlamhoogte.  Daardoor komt deze in de opstart fase af en toe helaas wel boven de buis van de fakkel uit. Dit kan geen kwaad, de fakkel staat vrij opgesteld met voldoende afstand tot de overige onderdelen.

Maar wij begrijpen dat dit wellicht wel tot verwarring kan leiden. Bijgaand een foto van de fakkel, zoals deze in de avonduren op dit moment zichtbaar kan zijn. Als we de operationele fase bereiken zou dit niet meer te zien moeten zijn. Over enkele weken zou dit het geval moeten zijn.

“Geuroverlast”

De fakkel die hiervoor beschreven is, is dus momenteel tijdens de opstartfase continu in gebruik. Ook hier is een kleine storing geweest en de fakkel is even uitgevallen. Het gas wat normaal afgefakkeld wordt is op dat moment nog niet geurloos (later in het proces wordt namelijk pas de geur toegevoegd) maar heeft een “bio-geur”. Een kleine hoeveelheid is afgelopen vrijdag ontsnapt. Daarbij is geen veiligheidsrisico, het gas vervliegt onmiddellijk maar de geur verspreidt zich helaas wel. Dat is vorige week vrijdag waarschijnlijk waarneembaar geweest waarbij ook de verspreiding langzaam gaat als gevolg van het weer..

Afgelopen weken kan er ook overlast ervaren zijn vanuit de compostering. Ook voor de compostering is dit de drukste tijd en is er sowieso iets meer geur dan de rest van het jaar. Er is een defect geweest in een omzettingsmachine die niet per direct gerepareerd kon worden en er was op dat moment geen vervangende machine beschikbaar. In combinatie met mistig weer en het feit dat de geur zich op dat moment niet snel kan verspreiden, heeft dit een periode nageijld.

“industrielawaai”

Er hebben ons ook een aantal klachten bereikt, die omschreven wordt als industrielawaai. Wij zien geen een op een relatie met de processen op het terrein. Wel hebben wij te maken gehad met piepende transportbanden die zorgt voor de aanvoer in de vergisters. Dit zijn banden die oplopen van 3,5 m1 hoogte tot 8 m1 meter hoogte en waardoor het geluid wellicht wat verder gedragen heeft in de omgeving. Deze banden, eentje van 35 meter en eentje van maar liefst 60 meter lengte moesten ingelopen worden en liepen iets scheef. Dit euvel is inmiddels verholpen.

Daarnaast draaien er in installatie diverse motoren om de verschillende processen aan te sturen.Metingen hebben aangetoond dat het geluidsniveau binnen de toegestane normen is maar om echter definitief uit te sluiten dat hinderlijk geluid hiervan buiten de inrichting te horen is, hebben wij contact opgenomen met de exploitant van de vergister om te onderzoeken of extra maatregelen mogelijk zijn en deze dan indien mogelijk ook te realiseren.

Wij begrijpen dat sommigen van u zorgen hebben. Wij herhalen nogmaals dat u voor al uw vragen of klachten rechtstreeks kunt mailen of bellen met de parkmanager via info@poort43.nl of via telefoonnummer 040-2894249. Wij reageren daarop vervolgens direct. Verschillende mensen maken hier al gebruik van. Dat waarderen we en met de input kunnen wij verder.

Ook kunt u uw klachten bij de milieuklachtencentrale van de Provincie doorgeven op 073-6812821. Onze ervaring is echter dat wij pas na enkele dagen terugkoppeling krijgen van de klacht en dan niet meer kunnen checken of er daadwerkelijk iets aan te doen is en of dat de klacht door onze activiteiten veroorzaakt werd. Wij verzoeken u dan ook om naast uw melding ons ook te informeren, zodat wij adequaat kunnen reageren op de melding.