Terug naar nieuwsoverzicht
28 oktober 2020

Opstartfase

Opstartfase

De opstartfase loopt nog steeds op schema. In ons vorige bericht melden wij dat de installatie gevoed werd met digestaat afkomstig van andere vergisters. Op dit moment wordt deze voeding  uitgebreid met mest en de eerste co-producten. (in dit geval afkomstig uit de aardappelverwerkende industrie)

Alle vaste producten worden vanuit de (gesloten) ontvangsthal middels een gesloten transportsysteem naar de (gesloten) vergisters getransporteerd. Op de foto zie je een dergelijke gesloten transportsysteem.

Het eerste biogas wordt nu dan ook geproduceerd. Omdat de installatie nog niet op volle toeren draait,  voldoet dit nog niet aan de kwaliteitseisen die Enexis hier aan stelt en wordt daarom middels de fakkel dagelijks verbrand.

Op de andere foto is het bio-filter en de zure wasser te zien. Deze zijn inmiddels ook in werking. Alle vrijkomende lucht uit de ontvangsthal, transportsystemen etc. worden afgezogen en  gaan centraal via dit systeem. Het bio-filter en de zure wasser zorgen voor de vereiste reductie van de geuremissie.
Deze draaien inmiddels ook op capaciteit en zullen er voor zorgen dat de geuren worden afgevangen, waardoor er niet meer emissie vrijkomt dan vergund is.

Wij begrijpen dat sommigen van u wellicht zorgen hebben.  Eerder hebben we al aangegeven dat u voor al uw vragen of klachten rechtstreeks kunt bellen met de parkmanager op nummer  040-2894249 of  via de mail naar info@poort43.nl Wij hebben afgesproken (o.a. met de dorpsraad) hier zo snel mogelijk (in principe dezelfde dag) op te reageren

Uiteraard kunt u uw klachten bij de milieuklachtencentrale van de Provincie doorgeven op nummer 073-6812821.
Onze ervaring is echter dat wij niet altijd direct terugkoppeling  hier van krijgen. Het nadeel daarvan is dat wij vaak niet meer exact kunnen checken of de klacht door ons veroorzaakt is,  wat de precieze oorzaak zou kunnen zijn en of er daadwerkelijk iets aan te doen is.  Wij verzoeken u dan ook om naast uw melding ons ook te informeren, zodat wij adequaat kunnen reageren op de melding.

Geurklachten

In de media lazen wij dat er geurklachten waren. Op basis van de informatie en onze eigen waarnemingen  gaan wij er op dit moment niet van uit dat die veroorzaakt worden door de vergister.

Mogelijk is er iets waargenomen wat verband houdt met het verwerken van groenafval.

Zoals ieder jaar vindt  de grootste aanvoer van groenafval plaats in de maanden oktober, november en december.
Op de locatie van Den Ouden wordt dan het meeste groen aangeboden om verwerkt te worden tot biomassa of compost.
Immers in deze tijd van het jaar worden bermen en sloten gemaaid en komt er veel blad van de bomen vrij. Dat zult u in uw eigen tuin ook merken.
Ook hiervoor geldt: heeft u  een vraag of opmerking bel of mail ons direct dan kunnen wij wellicht een klacht aan een oorzaak koppelen.

De planning is (nog steeds) dat de eerste week van december het gas van een dusdanige kwaliteit is dat er daadwerkelijk groen gas geleverd gaat worden op het openbare gasnetwerk.

Tot slot

Wij begrijpen heel goed dat niet iedereen staat te juichen bij dit project  maar het moment van levering aan het net  is een geweldige mijlpaal voor alle betrokkenen die er aan meegewerkt hebben in deze moeilijke tijden. Daarnaast dragen we met dit project ook een behoorlijk steentje bij aan de Energie Transitie Opgave die Nederland in het algemeen en de gemeente Heeze-Leende in het bijzonder heeft.

Aan Bluesphere de opgave dat er binnen de vergunning gewerkt wordt en te bewijzen dat het wel degelijk mogelijk is dat een vergister kan functioneren zoals het hoort en geen bron van ellende vormt voor de omgeving.