Terug naar nieuwsoverzicht
18 november 2020

Veiligheidstrainingen

Veiligheidstrainingen

Op dit moment draait  de vergister nagenoeg op volle toeren en is de levering aan het net in de eerste week van december aanstaande. Om alles in goede banen te leiden worden momenteel aan diverse leveranciers persoonlijke trainingen gegeven over veiligheid en de te volgen procedures bij aanleveren en afvoeren van producten.

Afgelopen zaterdag 14 november was het de beurt aan de mensen van Tontrans en hun zusterbedrijf Orgamex. Zij zijn qua hoeveelheden de grootste partner in het project.

Tontrans zorgt namelijk voor de aanvoer van mest en Orgamex voor de afvoer van het digestaat. Orgamex beschikt over een mestcompostering te Bladel en zal het vrijkomende eindproduct, de zogenaamde digestaat aldaar verwerken tot een hoogwaardige organische meststof.
Het voordeel dat de aan- en afvoer in één hand is dat vrachtwagenbewegingen zoveel mogelijk gecombineerd kunnen worden en auto’s niet onnodig leeg hoeven te rijden.

Op deze ochtend hebben chauffeurs en andere medewerkers uitleg gehad over de werking van de vergister, met daarbij de veiligheidsinstructies en een werk- en administratieve instructie.

Ook is nadrukkelijk aan de orde gekomen wat de beoogde aan- en afvoerwegen zijn waarbij men de routes zoals vastgesteld in het project Samen naar de A2, zoveel als mogelijk moet volgen. Dat betekent niet door Sterksel, maar richting Maarheeze, rechtstreeks naar de A2.

Aansluitend is er een rondleiding gegeven over de locatie waar de werking van de installatie als geheel in al haar onderdelen is toegelicht.

Wij begrijpen uit de media dat sommige van u nog steeds zorgen hebben over de werking en de veiligheidsaspecten van de installatie. Met Blue Sphere Brabant wordt momenteel een informatiefolder voorbereid die verspreid zal worden.  In deze folder gaan we u uitgebreid informeren over de vergister en de productie van groen gas en daarmee een goed beeld te geven van de activiteiten.

Daarnaast is de bedoeling dat er komend voorjaar, (na de coronaperiode), een open dag  gehouden wordt waar de installatie fysiek bezocht kan worden.

Wij doen er alles aan om ze te voorkomen maar we blijven het herhalen; meldt ze ook rechtsreeks aan Poort 43. U kunt mailen of bellen met de parkmanager via info@poort43.nl of via telefoonnummer 040-2894249. Wij zullen daar snel op reageren.