Terug naar nieuwsoverzicht
29 november 2019

Voortgang bouw vergister en beantwoording vragen

De bouw van de vergister loopt voorspoedig en ligt zelf iets voor op schema. De bouw wordt iedere week bezocht door een inspecteur van de ODZOB. Vandaag (29-11) heeft een wat grotere delegatie van Odzob een controle uitgevoerd op de bouw en waren er geen op- of aanmerkingen. Tot op dit moment vinden er alleen nog werkzaamheden ten aanzien van het beton plaats. De silo’s zullen aan de binnenzijde ook deels bekleed worden. Hiervoor wordt inmiddels ook al materiaal aangevoerd. Van diverse silo’s is het hoogste punt (qua beton) inmiddels bereikt.

Voortgang bouw vergister en beantwoording vragen

Op de bijeenkomst in Valentijn net voor de zomer zijn een aantal vragen gesteld. Ook bereikten ons een aantal vragen de afgelopen tijd per mail. Deze zijn anoniem gemaakt, intern uitgezet en worden hier beantwoord. Een groot aantal vragen zijn overigens ook gesteld door IVN en zijn eerder al beantwoord. Mocht wij iets vergeten zijn, of leven er misschien nog vragen waarvan het antwoord hier niet gegeven is, stel ze gerust.

Hoe hoog wordt de schoorsteen van de vergister?

De schoorsteen wordt conform de vergunning en het bestemmingsplan 15 meter.

Wat voor activiteiten gebeuren er nu precies waar op het terrein?

Er zijn meer activiteiten vergund dan op dit moment daadwerkelijk worden uitgevoerd. In de tekening vindt u een overzicht en een legenda met de huidige activiteiten

Komt er een open dag?

Die zit inderdaad in de planning eind volgend jaar

Welke materialen gaan er precies in de vergister?

De vergister zal voor meer dan 50% gevuld gaan worden met (varkens)mest (ca 130.000 ton waarvan 20.000 afkomstig van overbuurman Van asten, welke bij voorkeur met een pijplijn wordt geleverd). Het feit dat meer dan de helft afkomstig moet zijn van mest is ook de voorwaarde van de SDE beschikking (de subsidie) Daarnaast wordt deze aangevuld met 55.000 ton (berm)gras (dit zal worden geleverd door Den Ouden) Dit zal tenslotte aangevuld worden met restanten uit de voedingsindustrie tot een totaal van ca 260.000 ton.

Hoeveel (anaerobe) vergistingstanks komen er?

11 stuks, 4 met een inhoud van ca 3700 m3 en 7 met een inhoud van ca 4250 m3

Hoeveel m3 gas kan er per jaar geproduceerd worden?

Ca 24 miljoen m3 per jaar

Waar gaat het gas naar toe?

Deze wordt aangesloten op een lage druk (8bar) leidingnet, achter op ons terrein

Hoe wordt de veiligheid van de installatie gegarandeerd?

Veiligheid is erg belangrijk, niet alleen voor omwonenden maar zeker ook voor onze mensen die (dagelijks) met de installatie werken of in de direct nabijheid verkeren. De installatie is daarom ook ontworpen en wordt gebouwd naar BBT (best beschikbare techniek) normen.

De installatie voldoet uiteraard ook aan de laatste versie van ATEX. Deze norm is onlangs weer verscherpt. Eén van de belangrijkste verplichtingen van ATEX 153 is het opstellen en onderhouden van een zogenaamd explosieveiligheidsdocument.(EPD. Hierin zijn de explosierisico’s geidentificeerd en beoordeeld. Vervolgens zijn maatregelen om te komen tot een veilige werkomgeving opgesteld en gepland. Een veilige werkomgeving voor medewerkers garandeert daarmee ook de veiligheid voor de omgeving. Uiteraard is het vergistingsterrein niet toegankelijke voor onbevoegden en is roken uiteraard verboden.

In geval van een onverhoopte te hoge (over)druk kan het gas worden afgefakkeld met een zogenaamde “flare” Dit is een volautomatisch proces. De flare is niet zichtbaar en geschiedt in de schoorsteen. Er zal dus geen “vuur” zichtbaar zijn.

Wie controleert de bouw van de vergisters?

Dit wordt allereerst door de opdrachtgever gedaan (Bluesphere) Die heeft hiervoor een aantal partijen ingeschakeld die Anaergia (de feitelijke bouwer) controleert. Er is daardoor dagelijks toezicht op de bouw door externe partijen. Verder wordt toezicht uitgevoerd door Odzob. Hierover zijn proces- en werkafspraken gemaakt dat zij hun taken goed kunnen uitoefenen.

Hoe zien de gebouwen er uit ?

Het zicht naar buiten (de inrichting) toe zal vooral bepaald worden door de vergistingstanks. Dit zijn ronde silo’s van 15m1 hoog. Op de website zullen regelmatig foto’s van de bouw komen, zodat dit exact gevolgd kan worden. In het nieuwe bestemmingsplan zullen nadere voorwaarden komen aan een groene buffer rond het terrein zodat het zicht op de tanks verder zal afnemen.

Kunnen de tanks lekken?

Bij het ontwerp van de tanks is er de keuze tussen staal of beton. Hier is gekozen voor beton. Bij de opstart zal de lekdichtheid gecontroleerd worden. In principe kan daarna geen lekkage optreden. De tanks staan niet onder een afdak.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat trucks met mest niet lekken?

Primair is dit de verantwoording van de vervoerder die komt brengen of halen. Alle auto’s komen echter via de weegbrug op ons terrein. Onze weegmeester houdt hier toezicht op. De auto rijdt namelijk ook nog een flinke afstand op ons eigen terrein. Ook wij willen ons terrein schoon houden. Mocht u echter een lekkende auto zien rijden die van ons terrein afkomt, informeer ons dan, dan kunnen we de betreffende vervoerder aanspreken.

In welke fases en bij welke temperaturen verloopt het proces van vergisting?

1.     Extended hydrolyse 36 graden, 5-6 dagen

2.     Anaerobe fermentatie, 36 graden, 30 dagen

3.     Thermofiele fermentatie,  55 graden , 3 dagen (72 uur)

Hoe lang worden gegevens van de vergister bewaard?

Minimaal de wettelijke termijn; 7 jaar

Zijn er buffermogelijkheden voor inkomende materialen?

Ja, om de vergister goed en constant te kunnen laten draaien wordt er gebufferd. Op het moment dat vergister onverhoopt op lagere capaciteit draait moet de  inkomende stroom ook gebufferd kunnen worden. Dit kan in de daarvoor bestemde silo’s en of mestzakken. Gras wordt opgeslagen in reeds aanwezige (ingekuilde) depots op het terrein.

Hoe wordt stof en geur voorkomen tijdens lossen?

Stof is niet aan de orde omdat enkel met vloeibare materialen gewerkt wordt. Vloeibare materialen worden met een pijp gelost. De loodsen waarin gelost wordt zijn voorzien van luchtwassers

Wordt de installatie 24/7 bewaakt?

Ja, de installatie wordt 16 uur per dag fysiek bemand. Gedurende de nacht is er een remote control systeem en kan in geval van een calamiteit de installatie op afstand bediend en in het uiterste geval uitgezet worden.