Terug naar nieuwsoverzicht
26 augustus 2019

Voortgang bouw vergister

Voortgang bouw vergister

Gedurende de zomerperiode zijn de bouwplannen van de vergister verder uitgewerkt en vertaald naar een technisch ontwerp. De constructieberekeningen worden nu voorgelegd ter toetsing aan het bevoegd gezag. Naar verwachting zullen de eerste zichtbare bouwwerkzaamheden eind september begin oktober plaats gaan vinden. 

De afgelopen maanden zijn gebruikt om het terrein verder bouwrijp te maken. De bodem- en sonderingsonderzoeken zijn afgerond en diverse onderaannemers aanbesteed. Ter plaatse van de bouw is de oude asfaltvloer inmiddels verwijderd. Hier wordt opnieuw granulaat van gemaakt zodat deze weer ingezet kan worden voor hergebruik. 

Op de plek van de vergister waren nog een aantal flexibele bassins, oa voor terreinwater, aanwezig. Deze zijn allereerst leeg- en schoongemaakt. Leeg weegt zo'n zak van 4000m3 echter nog altijd 3000kg.  Het risico op beschadiging van een zak is echter groot. Onder toezicht van een gespecialiseerd bedrijf is de zak verplaatst;  met vereende krachten op een ouderwetse manier. Dank is nog op zijn plaats aan allen die hier in de brandende zon zo spontaan en op hele korte termijn aan hebben meegeholpen en deze grote inspanning hebben geleverd. 

Nu is het de beurt aan de graafmachines voor de funderingen uit te graven. Wordt vervolgd...